Zapytanie ofertowe

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi eksperckie zamówienie z podziałem na 4 części

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na wykonanie zamówienia pod nazwą: Usługi eksperckie zamówienie z podziałem na 4 części

1)            Usługi eksperckie – architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne

2)            Usługi eksperckie — historia sztuki (ochrona zabytków)

3)            Usługi eksperckie – komunikacja

4)            Usługi eksperckie — ochrona środowiska

w ramach realizacji projektu pn.: „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego z budżetu UE w ramach PO WER i budżetu państwa.

Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej pod następującym adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/526170


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników