Zapytanie ofertowe

Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(14.05.2021 r.)

WYBÓR OFERTY

Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu.

Informacja o wyborze oferty

(30.03.2021 r.)

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert z dnia 30.03.2021 r.

Zestawienie z otwarcia ofert_30.03.2021 r.

(15.03.2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_15.03.2021 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ_15.03.2021 r.

Zmiana treści SIWZ_15.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 15.03.2021 r.

(09 marca 2021 r.)

Zamawiający publikuje zmianę treści SIWZ.

Ogłoszenie_zmiana_09.03.2021 r.

Zmiana treści SIWZ_09.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 09.03.2021 r.

(02 marca 2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_02.03.2021 r._1

Ogłoszenie_zmiana_02.03.2021 r._2

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_02.03.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 02.03.2021 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy_zmiana z 02.03.2021 r.

2.1 Formularz cenowy dla zadania_zmiana z 02.03.2021 r.

7. Projekt Umowy_zmiana z 02.03.2021 r.

(10 lutego 2021 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana_10.02.2021

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_10.02.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana z 10.02.2021 r.

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy_zmiana z 10.02.2021 r.

2.1 Formularz cenowy dla zadania_zmiana z 10.02.2021 r.

7. Projekt Umowy_zmiana z 10.02.2021 r.

7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy_zmiana z 10.02.2021 r.

7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy_zmiana z 10.02.2021 r.

(30.12.2020 r.)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego publikuje ogłoszenie o zamówienie publicznym pn. Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegającym na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno – Użytkowy

2. Formularz oferty

2.1 Formularz cenowy dla zadania

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

6. Wzór zobowiązania do udostępnienia zasobów

7. Projekt Umowy

7.1 Harmonogram rzeczowo-finansowy

7.2 Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy

7.a) Oświadczenie wykonawcy (przy braku podwykonawcy),

7.b) Oświadczenie wykonawcy (przy udziale podwykonawcy, a bez udziału dalszego podwykonawcy),

7.c) Oświadczenie wykonawcy (przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy),

7.d) Oświadczenie końcowe wykonawcy (przy udziale podwykonawcy, a bez udziału dalszego podwykonawcy),

7.e) Oświadczenie końcowe wykonawcy (przy udziale podwykonawcy i dalszego podwykonawcy),

7.f) Oświadczenie podwykonawcy (bez udziału dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy),

7.g) Oświadczenie podwykonawcy (z udziałem dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy i spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy),

7.h) Oświadczenie końcowe podwykonawcy (bez udziału dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy,

7.i) Oświadczenie końcowe podwykonawcy (z udziałem dalszego podwykonawcy – potwierdzające spełnienie przez wykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego podwykonawcy i spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy,

7.j) Oświadczenie dalszego podwykonawcy (potwierdzające spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wymagalnego wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy),

7.k) Oświadczenie końcowe dalszego podwykonawcy (potwierdzające spełnienie przez podwykonawcę świadczeń z tytułu wynagrodzenia należnego dalszemu podwykonawcy).

8. Wykaz robót budowlanych

9. Wykaz osób


Metadane:

Udostępniający: Magdalena Ruman (stanowisko: Koordynartor ds. wdrażania projektów OZE)
Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Kosiarski (stanowisko: Dyrektor Biura)
Data udostępnienia: 30-12-2020
Data wytworzenia: 30-12-2020

Załączniki:

Brak załączników