LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH MIESZKAŃCÓW DO PROJEKTU

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH MIESZKAŃCÓW DO PROJEKTU

(07.05.2019 r.)

W związku z przeprowadzonym procesem losowania wniosków Mieszkańców w dniu 17.04.2019 r.  z listy rezerwowej na listę uzupełniającą, Stowarzyszenie ROF publikuje zaktualizowane Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Lista podstawowa_GMINY_17.04.2019

Lista podstawowa_PUNKTY_17.04.2019

Lista uzupełniająca_GMINY_17.04.2019 

Lista uzupełniająca_PUNTY_17.04.2019

Lista rezerwowa_17.04.2019

__________________________________________

(08.04.2019 r.)

W związku z przeprowadzonym procesem losowania wniosków Mieszkańców w dniach 27.03.2019 r. i 05.04.2019 r. z listy rezerwowej na listę uzupełniającą, Stowarzyszenie ROF publikuje zaktualizowane Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Lista podstawowa_GMINY_8.04.2019 r.

Lista uzupełniająca_GMINY_8.04.2019 r.

Lista podstawowa_PUNKTY_8.04.2019 r.

Lista uzupełniająca_PUNKTY_8.04.2019 r.

Lista rezerwowa_PUNKTY_8.04.2019 r.

__________________________________________

(14.03.2019 r.)

W związku z przeprowadzonym procesem losowania wniosków Mieszkańców w dniach 12 i 13 marca 2019 r. z listy rezerwowej na listę uzupełniającą, Stowarzyszenie ROF publikuje zaktualizowane Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Lista podstawowa_GMINY_14.03.2019

Lista uzupełniająca i osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej_GMINY_14.03.2019

Lista podstawowa_PUNKTY_14.03.2019

Lista uzupełniająca i wnioski zakwalifikowane z listy rezerwowej_PUNKTY_14.02.2019

Lista rezerwowa_PUNKTY_14.03.2019 r.

______________________________________

(11.06.2018 r.)

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze uzupełniającym 2018 r.

Lista podstawowa_punkty_11.06.2018

Lista podstawowa_Gminy_11.06.2018

Lista rezerwowa_punkty_11.06.2018

Lista rezerwowa_Gminy_11.06.2018

Lista procedura odwoławcza_11.06.2018

Lista wniosków niezakwalifikowanych

______________________________________

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r.

LISTA PODSTAWOWA_gminy

LISTA PODSTAWOWA_punkty

LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

______________________________________

Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się TUTAJ.

______________________________________

SŁOWNICZEK
Lista podstawowa – lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych
Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej.