Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego 13/2017 z dnia 31.05.2017 r.

Postępowanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na Aktualizacji Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wygrała firma Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn.


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników