Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego 6/2015 z dnia 21.10.2015 r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła tylko jedna oferta, w związku z tym, iż zaproponowana przez Oferenta  kwota brutto przekracza wartość jaką zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zadania – świadczenie usług eksperckich, postępowanie ofertowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników