Transport niskoemisyjny

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF

Lider projektu: Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, liczba partnerów – 9, tytuł projektu: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach działania 5.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 87 889 285 PLN

Załączniki:

Brak załączników