Rozwój przedsiębiorczości na terenie ROF

Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 7, tytuł projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF” w ramach działania 1.5 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 50 000 000 PLN

W ramach zadania planuje się uzbrojenie terenów aktywności gospodarczej poprzez budowę elementów infrastruktury technicznej w postaci:

  • drogi wewnętrzne
  • sieci wodociągowe
  • sieci kanalizacji sanitarnej
  • sieci kanalizacji deszczowej
  • sieci co
  • parkingi
  • sieci elektryczne oraz roboty budowlane
Załączniki:

Brak załączników