Udział Przedstawicieli Stowarzyszenia ROF w Konferencji „INTEGRACJA ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH”

W dniach 21 – 22 czerwca 2022 r. w Szczecinie Przedstawiciele Stowarzyszenia ROF uczestniczyli w  Konferencji  „INTEGRACJA ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH”, organizowanej przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wydarzenie to miało na celu wymianę poglądów oraz rozwiązań praktycznych w zakresie funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Podczas spotkania zostały poruszone tematy z zakresu wspólnego planowania przestrzennego i Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalizacji wdrażania polityki transportowej i mobilności oraz partycypacji społecznej w planowaniu i zarządzaniu obszarami funkcjonalnymi.

Załączniki:

Brak załączników