Unieważnienie do Zapytania ofertowego 15/2017 z dnia 1.06.2017 r.

Na podstawie Zarządzenia nr 11/2017 Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego unieważnia się Zapytanie ofertowe 15/2017 z dnia 1.06.2017 r. z przyczyn organizacyjnych niemożliwych do przewidzenia w momencie ogłoszenia przez Zamawiającego niniejszego Zapytania ofertowego.


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników