Wstrzymanie naboru wniosków – wymiana źródeł ciepła

W związku z epidemią Koronavirusa w Polsce wstrzymuje się przyjmowanie wniosków od Beneficjentów w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła w okresie 16.03.2020r.  –  13.04.2020r.

Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru) przekazywane będą za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl.

Po wznowieniu naboru, termin przyjmowania wniosków zostanie przedłużony.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej.

Załączniki:

Brak załączników