W dniu 5 sierpnia 2021 r. dokonano wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„NOVUM”

Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej

Stanisław Markiewicz

38-400 Krosno ul. Mięsowicza 2

 

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, po upływie 10 dni zostanie podpisana umowa na realizację wymiany starych źródeł ciepła na gazowe kotły kondensacyjne.