W dniu 23.08.2021 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF) została podpisana umowa dla Zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne polegającym na:

  • likwidacji starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe,
  • zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu kotłów kondensacyjnych gazowych

na terenie 10 Gmin ROF: Boguchwały, Chmielnika, Czarnej, Głogowa Małopolskiego, Krasnego, Łańcuta, Miasta Łańcuta, Rzeszowa, Trzebowniska i Tyczyna.  

W postępowaniu przetargowym, gdzie Zamawiającymi byli: Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Gminy ROF najkorzystniejszą ofertę przedstawiła krośnieńska firma „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej

Realizacja zamówienia na dostawę kotłów gazowych kondensacyjnych obejmie prawie 1500 budynków jedno- i wielorodzinnych,  zapewni Mieszkańcom dostęp do nowych, ekologicznych źródeł ciepła i w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, finansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020,  ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie liczby gospodarstw korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania do 85% kosztów netto na wymianę starego źródła ciepła wciąż mogą złożyć wniosek o udział w projekcie „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”.  Od 1 – 30 września 2021 r. trwa nabór uzupełniający wniosków udziału w Projekcie, a szczegóły można odnaleźć pod likiem: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – Stowarzyszenie Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.