Zapytanie ofertowe

Zamówienie publiczne pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne, kotły na biomasę

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że postępowanie przetargowe z podziałem na 2 części tj.

1)     Część 1: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne,

2)      Część 2: Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

prowadzone jest za pośrednictwem miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/df563335-3137-4421-b308-142e96441f9b  

Na wskazanej stronie internetowej opublikowana została Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz załącznikami, będą publikowane wyjaśnienia treści SWZ, infomacja z otwarcia ofert itp.

 


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników