Znak postępowania: ZP.ROF.1.2021

Rzeszów, dnia 21 maja 2021 r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zamawiający Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, 37-125 Czarna, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn, reprezentowane przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, informuje, iż w dniu dzisiejszym zmianie ulega strona prowadzonego postępowania i od dnia 21 maja 2021 r., wszelka dokumentacja związana z postępowaniem prowadzonym pn.: Zamówienie z podziałem na 2 części:

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę

w ramach projektu

„Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”

dostępna jest na stronie internetowej pod następującym adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/pn/rof