Zapytanie ofertowe 14/2017 z dnia 31.05.2017r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.


Metadane:

Udostępniający: Justyna Rogóz (stanowisko: Administrator)
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia: 31-05-2017
Data wytworzenia:

Załączniki:

Liczba załączników: 1