Zapytanie ofertowe 6/2017 z dnia 13.02.2017r.

Zapytanie ofertowe 6/2017 z dnia 13.02.2017r. na wykonanie usługi opracowania Studium wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami, dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gmin ROF”, Oś Priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa.


Metadane:

Udostępniający: Justyna Rogóz (stanowisko: Administrator)
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia: 13-02-2017
Data wytworzenia:

Załączniki:

Liczba załączników: 3