Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 14/2018 z 16.11.2018 r.

Zmiana treści ogłoszenia do zapytania ofertowego nr 14/2018 z 16.11.2018 r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w związku z pytaniami Wykonawcy oraz z udzielonymi wyjaśnieniami dokonuje się zmiany zapisów Rozdziału IX Miejsce oraz termin składania ofert:
3) Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 29 listopada 2018r. do godz. 12.00 (decyduje data i godzina dostarczenia oferty).
4) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego pod adresem ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów – sala konferencyjna.

Pytania i wyjaśnienia:

Pytania i odpowiedzi Zapytanie ofertowe 14_2018

26.11.2018r.

__________________________________________________

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

Zapytanie ofertowe 14_2018

Załączniki

Klauzula RODO

16.11.2018r.


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników