ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA ROF

W dniu 28 czerwca 2022r. w Ośrodku Gancarskim MEDYNIA w Medyni Głogowskiej odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas spotkania podsumowano działania Stowarzyszenia ROF w 2021 roku oraz udzielono absolutorium władzom stowarzyszenia.

Załączniki:

Brak załączników