Zebranie Delegatów Stowarzyszenia ROF II kadencji

 

W dniu 10 maja odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego podsumowujące pracę II kadencji Organów Stowarzyszenia. Pani Prezes Justyna Placha – Adamska podziękowała Członkom Zarządu, Członkom Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim Delegatom za owocną współpracę przez ostatnie 5 lat.

W tym okresie Stowarzyszenie ROF dzięki pozyskanym środkom unijnym zrealizowało łącznie 33 projekty z dofinansowaniem w kwocie ponad 306 mln zł.