Fotowoltaika - projekt parasolowy

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF, liczba partnerów projektu – 11, tytuł projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF” w ramach działania 3.4 SzOOP RPO WP 2014-2020, szacowany wkład UE: 22 857 966 PLN

Załączniki:

Brak załączników