O stowarzyszeniu ROF

O STOWARZYSZENIU ROF

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny (ROF) tworzą gminy i miasta:

Teren ROF pokrywa się z OSI wskazanym w Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020 dla wszystkich kierunków działań w ramach priorytetu tematycznego 3.3 Funkcje metropolitalne Rzeszowa (Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął w dniu 08.09.2015 r. Uchwałę Nr 90/2067/15 w sprawie wyznaczenia obszaru realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) na terenie miasta wojewódzkiego Rzeszowa i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020). Na poniższej grafice zilustrowano położenie 13 jednostek samorządu terytorialnego tworzących ROF, dodatkowo został on umiejscowiony na tle województwa podkarpackiego (centralne usytuowanie) oraz kraju.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny