Aktualności

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe
Aktualności
ROF

Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(30.03.2021 r.) Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert z dnia 30.03.2021 r. Zestawienie z otwarcia ofert_30.03.2021 r. (15.03.2021 r.) Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści

Więcej »
Aktualności
ROF

EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii

Polska Izba Ekologii w Konkursie EKOLAURY PIE 2020 przyznała EKOLAUR dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za przedsięwzięcie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 2828 dla Mieszkańców

Więcej »
Aktualności
ROF

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W dniu 04.11.2020 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na

Więcej »
Aktualności
Magdalena Ruman

Rzeczpospolita o ROF

Zapraszamy do zapoznania się artykułem podsumowującym 5 lat funkcjonowania Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W treści m.in opinie samorządowców oraz Prezes Stowarzyszenia ROF Justyny Plachy-Adamskiej  

Więcej »