Aktualności

AKTUALNOŚCI

Aktualności
ROF

Wyniki naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   Przekierowanie do wyników naborów wniosków w ramach konkursu RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2691-7-7-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-nr-rppk-07-07-00-ip-01-18-027-20 Przekierowanie do wyników

Więcej »
Aktualności
ROF

Święto Samorządu Terytorialnego

Święto Samorządu Terytorialnego stało się okazją do wręczenia już po raz dwudziesty pierwszy Podkarpackiej Nagrody Samorządowej, którą przyznaje Centrum Promocji Biznesu. Miło nam poinformować, że

Więcej »
Zapytanie ofertowe
Aktualności
ROF

Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(14.05.2021 r.) WYBÓR OFERTY Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Informacja o wyborze oferty (30.03.2021 r.) Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert z

Więcej »
Aktualności
ROF

EKOLAUR Polskiej Izby Ekologii

Polska Izba Ekologii w Konkursie EKOLAURY PIE 2020 przyznała EKOLAUR dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego za przedsięwzięcie: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych 2828 dla Mieszkańców

Więcej »