Projekty w ramach EFRR w trybie pozakonkursowym

PROJEKTY W RAMACH EFRR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Lider projektu: Stowarzyszenie ROF/każda gmina indywidualnie z partnerami wynikającymi z LPR, Liczba partnerów 13/partnerzy wynikający z LPR, tytuł projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” w ramach działania

Więcej »