Projekty w ramach EFRR w trybie pozakonkursowym

PROJEKTY W RAMACH EFRR W TRYBIE POZAKONKURSOWYM

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Tytuł projektu: „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś

Więcej »

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF

Tytuł projektu: „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa

Więcej »