Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
na terenie ROF

PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, że nabór wniosków przystąpienia do projektu dla odbiorców indywidualnych zostaje wznowiony i trwać będzie od 25 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Dla odbiorców zbiorowych nabór wniosków rozpocznie się również 25 maja i potrwa do 31 lipca 2020 r.

W części Gmin wdrożone zostają dodatkowe zasady bezpieczeństwa, zgodnie z którymi złożenie wniosku możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w godzinach pracy Urzędów.

Wykaz Gmin i numerów telefonów, pod którymi można uzgodnić termin złożenia wniosku znajduje się TUTAJ.

W związku z licznymi sygnałami osób zainteresowanych udziałem w projektach wskazującymi na trudności w zakresie znalezienia osób, które mogłyby wykonać Weryfikację techniczną,  Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawia listę osób, które wyraziły zgodę na opublikowanie ich danych osobowych oraz chęć wykonania Weryfikacji technicznych – Lista osób_Weryfikacje techniczne

Jednocześnie informujemy, że lista ma charakter wyłącznie pomocniczy i w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania Weryfikacji Technicznej przez inne osoby posiadające wymagane Regulaminem naboru wniosków uprawnienia.

Obowiązek ostatecznego zweryfikowania wymaganych uprawnień wykonawców leży po stronie Beneficjenta.

Stowarzyszenie ROF nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz ceny Weryfikacji technicznych.

Informujemy, że lista ma charakter otwarty i w przypadku zgłoszenia się dodatkowych osób, zainteresowanych wykonywaniem Weryfikacji technicznych oraz posiadających wymagane uprawnienia, może zostać zaktualizowana.

Osoby, które posiadają uprawnienia spełniające wymogi wskazane w Regulaminie naboru wniosków, a wydane zostały przed 1994 r. powinny do weryfikacji technicznej złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań, zgodnie z Wzorem

PRZYKŁADY UZUPEŁNIENIA WERYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dla odbiorcy indywidualnego

Wymiana na kocioł gazowy

Koszty inwestycji zawierają się
w limicie – maksymalnej kwocie kwalifikowanej na jedną inwestycję

Dla odbiorcy indywidualnego

Wymiana na kocioł na pellet

Koszty inwestycji zawierają się
w limicie – maksymalnej kwocie kwalifikowanej na jedną inwestycję

Dla odbiorcy indywidualnego

Wymiana na kocioł na pellet

Koszty inwestycji przekraczają limit – maksymalną kwotę kwalifikowaną na jedną inwestycję

 

UWAGA! Przy sporządzani Weryfikacji technicznej należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie części były uzupełnione, pod zastrzeżeniem możliwości odrzucenia wniosku ze względów formalnych. W przypadku, gdy któreś z pytań/pól nie dotyczy opisywanego stany nieruchomości, należy zaznaczyć „nie dotyczy”, lub wykreślić pole.

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

WIĘCEJ

DOKUMENTY

DLA MIESZKAŃCA

LISTY

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PYTANIA I ODPOWIEDZI