Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
na terenie ROF

W związku z licznymi sygnałami osób zainteresowanych udziałem w projektach wskazującymi na trudności w zakresie znalezienia osób, które mogłyby wykonać Weryfikację techniczną,  Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawia listę osób, które wyraziły zgodę na opublikowanie ich danych osobowych oraz chęć wykonania Weryfikacji technicznych – Lista osób_Weryfikacje techniczne

Jednocześnie informujemy, że lista ma charakter wyłącznie pomocniczy i w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania Weryfikacji Technicznej przez inne osoby posiadające wymagane Regulaminem naboru wniosków uprawnienia.

Obowiązek ostatecznego zweryfikowania wymaganych uprawnień wykonawców leży po stronie Beneficjenta.

Stowarzyszenie ROF nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz ceny Weryfikacji technicznych.

Informujemy, że lista ma charakter otwarty i w przypadku zgłoszenia się dodatkowych osób, zainteresowanych wykonywaniem Weryfikacji technicznych oraz posiadających wymagane uprawnienia, może zostać zaktualizowana.

UWAGA! Przy sporządzani Weryfikacji technicznej należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie pola były uzupełnione, pod zastrzeżeniem możliwości odrzucenia wniosku ze względów formalnych. W przypadku, gdy któreś z pytań/pól nie dotyczy opisywanego stany nieruchomości, należy zaznaczyć „nie dotyczy”, lub wykreślić pole.

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

DOKUMENTY

DLA MIESZKAŃCA

LISTY

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PYTANIA I ODPOWIEDZI