Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
na terenie ROF

UWAGA!

W związku z pandemią Koronavirusa  wstrzymuje* się przyjmowanie wniosków od Beneficjentów w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła w okresie 16.03.2020r.  –  13.04.2020r.

Wszelkie informacje o naborze wniosków przystąpienia do projektu (w tym o możliwości dalszego wstrzymania naboru) przekazywane będą za pomocą strony internetowej www.rof.org.pl.

Po wznowieniu naboru, termin przyjmowania wniosków zostanie przedłużony.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej.

*Wstrzymanie przyjmowania wniosków nie oznacza rezygnacji z realizacji projektów

W związku z licznymi sygnałami osób zainteresowanych udziałem w projektach wskazującymi na trudności w zakresie znalezienia osób, które mogłyby wykonać Weryfikację techniczną,  Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawia listę osób, które wyraziły zgodę na opublikowanie ich danych osobowych oraz chęć wykonania Weryfikacji technicznych – Lista osób_Weryfikacje techniczne

Jednocześnie informujemy, że lista ma charakter wyłącznie pomocniczy i w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania Weryfikacji Technicznej przez inne osoby posiadające wymagane Regulaminem naboru wniosków uprawnienia.

Obowiązek ostatecznego zweryfikowania wymaganych uprawnień wykonawców leży po stronie Beneficjenta.

Stowarzyszenie ROF nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz ceny Weryfikacji technicznych.

Informujemy, że lista ma charakter otwarty i w przypadku zgłoszenia się dodatkowych osób, zainteresowanych wykonywaniem Weryfikacji technicznych oraz posiadających wymagane uprawnienia, może zostać zaktualizowana.

Osoby, które posiadają uprawnienia spełniające wymogi wskazane w Regulaminie naboru wniosków, a wydane zostały przed 1994 r. powinny do weryfikacji technicznej złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań, zgodnie z Wzorem

PRZYKŁADY UZUPEŁNIENIA WERYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dla odbiorcy indywidualnego

Wymiana na kocioł gazowy

Koszty inwestycji zawierają się
w limicie – maksymalnej kwocie kwalifikowanej na jedną inwestycję

Dla odbiorcy indywidualnego

Wymiana na kocioł na pellet

Koszty inwestycji zawierają się
w limicie – maksymalnej kwocie kwalifikowanej na jedną inwestycję

Dla odbiorcy indywidualnego

Wymiana na kocioł na pellet

Koszty inwestycji przekraczają limit – maksymalną kwotę kwalifikowaną na jedną inwestycję

 

UWAGA! Przy sporządzani Weryfikacji technicznej należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie części były uzupełnione, pod zastrzeżeniem możliwości odrzucenia wniosku ze względów formalnych. W przypadku, gdy któreś z pytań/pól nie dotyczy opisywanego stany nieruchomości, należy zaznaczyć „nie dotyczy”, lub wykreślić pole.

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

DOKUMENTY

DLA MIESZKAŃCA

LISTY

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PYTANIA I ODPOWIEDZI