Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA
na terenie ROF

Nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę odbywać się będzie okresie:

4 maja – 30 czerwca 2021 r.

 

W związku z sytuację epidemiczną, w części Gmin wdrożone zostają dodatkowe zasady bezpieczeństwa, zgodnie z którymi złożenie wniosku możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w godzinach pracy Urzędów.

Wykaz Gmin i numerów telefonów, pod którymi można uzgodnić termin złożenia wniosku znajduje się TUTAJ.

Dla osób, które mają trudności w zakresie znalezienia osób, które mogłyby wykonać Weryfikację techniczną,  Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego przedstawia listę osób, które wyraziły zgodę na opublikowanie ich danych osobowych oraz chęć wykonania Weryfikacji technicznych – Lista osób_Weryfikacje techniczne

Jednocześnie informujemy, że lista ma charakter wyłącznie pomocniczy i w żaden sposób nie ogranicza możliwości wykonywania Weryfikacji Technicznej przez inne osoby posiadające wymagane Regulaminem naboru wniosków uprawnienia.

Obowiązek ostatecznego zweryfikowania wymaganych uprawnień wykonawców leży po stronie Beneficjenta.

Stowarzyszenie ROF nie bierze odpowiedzialności za jakość oraz ceny Weryfikacji technicznych. Osoby, które posiadają uprawnienia spełniające wymogi wskazane w Regulaminie naboru wniosków, a wydane zostały przed 1994 r. powinny do weryfikacji technicznej złożyć oświadczenie o spełnieniu wymagań, zgodnie z Wzorem.

AKTUALNOŚCI

O PROJEKCIE

WIĘCEJ

DOKUMENTY

DLA MIESZKAŃCA

LISTY

UCZESTNIKÓW PROJEKTU

PYTANIA I ODPOWIEDZI