Od 130 tys. złotych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OD 130 TYS. ZŁOTYCH

Zapytanie ofertowe

Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(30.03.2021 r.) Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert z dnia 30.03.2021 r. Zestawienie z otwarcia ofert_30.03.2021 r. (15.03.2021 r.) Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści

Przeczytaj więcej »