Od 130 tys. złotych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OD 130 TYS. ZŁOTYCH

Zapytanie ofertowe

Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(14.05.2021 r.) WYBÓR OFERTY Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu. Informacja o wyborze oferty (30.03.2021 r.) Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert z

Przeczytaj więcej »