Powyżej 30 000 euro

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE POWYŻEJ 30 000 EURO

Zapytanie ofertowe

Przebudowa węzłów cieplnych w ramach projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” polegająca na zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu węzłów cieplnych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej, likwidacja piecyków gazowych do ciepłej wody użytkowej w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych

(10 lutego 2021 r.) Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami. Ogłoszenie_zmiana_10.02.2021 Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_10.02.2021 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_zmiana

Przeczytaj więcej »