WŁADZE STOWARZYSZENIA ROF

WŁADZE STOWARZYSZENIA ROF

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje obszar gmin: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Błażowa, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Hyżne, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje swoim zasięgiem tereny o  powierzchni wynoszącej ponad 1 047 km².

Organami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego są: Zebranie Delegatów, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

ZEBRANIE DELEGATÓW

Zebranie Delegatów jest najwyższym organem stanowiącym Stowarzyszenia ROF, w skład którego wchodzą Przedstawiciele wszystkich gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ZARZĄD
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W skład Zarządu Stowarzyszenia ROF wchodzą:
Prezes Zarządu
Justyna Placha-Adamska –  Zastępca Burmistrza Gminy Boguchwała
I Wiceprezes Zarządu 
Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa
II Wiceprezes Zarządu
Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna
Członkowie Zarządu 
Paweł Baj – Burmistrz Gminy Głogów Małopolski
Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa
Rafał Kumek – Burmistrz Miasta Łańcut
Adam Skoczylas – Wójt Gminy Lubenia

Komisja Rewizyjna
Janusz Skotnicki – Burmistrz Gminy Tyczyn
Wilhelm Woźniak – Wójt Gminy Krasne
Łukasz  Hubert – Zastępca Wójta  Gminy Łańcut
Ewa Panek – Kierownik Oddziału Księgowości Budżetu Miasta Rzeszowa
Karolina Pill – Sowa – Radna Miasta Łańcut