WŁADZE STOWARZYSZENIA ROF

WŁADZE STOWARZYSZENIA ROF

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmuje obszar gmin: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Błażowa, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Hyżne, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn. Rzeszowski Obszar Funkcjonalny obejmuje swoim zasięgiem tereny o  powierzchni wynoszącej ponad 1 047 km².

Organami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego są: Zebranie Delegatów, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

ZEBRANIE DELEGATÓW

Zebranie Delegatów jest najwyższym organem stanowiącym Stowarzyszenia ROF, w skład którego wchodzą Przedstawiciele wszystkich gmin należących do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

ZARZĄD
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia. W skład Zarządu Stowarzyszenia ROF wchodzą:
Prezes Zarządu
Paweł Potyrański – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa
I Wiceprezes Zarządu 
Mirosław Mac – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Gminy Łańcut
II Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Tomaka – Radna Gminy Trzebownisko

Członkowie Zarządu:

Andrzej Dec – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa

Jerzy Kocój – Burmistrz Gminy Błażowa

Adam Skoczylas – Wójt Gminy Lubenia

Tomasz Skoczylas – Burmistrz Gminy Głogów Małopolski

Komisja Rewizyjna:

Dionizy Beda – Sekretarz Gminy Hyżne

Janusz Błotnicki – Burmistrz Gminy Tyczyn

Dawid Homa – Wójt Gminy Świlcza

Marta Niewczas – Radna Miasta Rzeszowa

Ewa Panek – p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Budżetowego w Urzędzie Miasta Rzeszowa