Pracownicy Biura Stowarzyszenia ROF

PRACOWNICY BIURA

Damian Kosiarski

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Damian Kosiarski

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, kom. 504 994 861, e-mail: d.kosiarski@rof.org.pl

Joanna Wdowik - Mika

Specjalista ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych

Joanna Wdowik- Mika

Specjalista ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych, kom. 884 727 269, e-mail: j.mika@rof.org.pl

Wioleta Woś

Specjalista ds. wdrażania projektów EFS

Wioleta Woś

Specjalista ds. wdrażania projektów EFS, kom. 534 364 289, e-mail: w.wos@rof.org.pl

Justyna Rogóz

Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Koordynator ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych

Justyna Rogóz

Zastępca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, kom. 884 727 275, e-mail: j.rogoz@rof.org.pl

Karolina Paciorek - Stochla

Specjalista ds. finansowych

Karolina Paciorek - Stochla

Specjalista ds. finansowych kom. 511 067 089 e-mail: k.stochla@rof.org.pl

Urszula Witek

Specjalista ds. administracyjno - organizacyjnych, monitoringu i ewaluacji

Urszula Witek

Specjalista ds. administracyjno - organizacyjnych, monitoringu i ewaluacji, tel. 17 858 14 90, kom. 884 727 267, e-mail: u.witek@rof.org.pl

Magdalena Ruman

Koordynator ds. wdrażania projektów OZE

Magdalena Ruman

Koordynator ds. wdrażania projektów OZE, kom. 884 727 264, e-mail: m.ruman@rof.org.pl

Maria Mazur

Specjalista ds. wdrażania projektów OZE

Maria Mazur

Specjalista ds. wdrażania projektów OZE, kom.534 187 494, e-mail: m.mazur@rof.org.pl