Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, iż w dniu 28 maja 2021 roku  została podpisana umowa na usługi doradcze w zakresie  opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pomiędzy Województwem Podkarpackim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy). Umowę podpisali w imieniu Województwa Podkarpackiego: Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pani Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, a w imieniu Banku Światowego: Pan Marcus Heinz – przedstawiciel na Polskę i kraje bałtyckie.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/107-aktualnosci/8310-eksperci-banku-swiatowego-wespra-podkarpackie

 

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny