Wyniki naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Przekierowanie do wyników naborów wniosków w ramach konkursu RPPK.07.07.00-IP.01-18-027/20:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2691-7-7-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-nr-rppk-07-07-00-ip-01-18-027-20

Przekierowanie do wyników naborów wniosków w ramach konkursu RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2693-8-7-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-nr-rppk-08-07-00-ip-01-18-056-20

Przekierowanie do wyników naborów wniosków w ramach konkursu RPPK.08.08.00-IP.01-18-054/20:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2672-8-8-zwiekszenie-dostepu-do-uslug-spolecznych-i-zdrowotnych-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-konkurs-nr-rppk-08-08-00-ip-01-18-054-20

Przekierowanie do wyników naborów wniosków w ramach konkursu RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2670-8-9-poprawa-dostepu-do-uslug-wsparcia-rodziny-i-pieczy-zastepczej-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-nr-rppk-08-09-00-ip-01-18-051-20

Przekierowanie do wyników naborów wniosków w ramach konkursu RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20:

https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2671-8-9-poprawa-dostepu-do-uslug-wsparcia-rodziny-i-pieczy-zastepczej-zintegrowane-inwestycje-terytorialne-nabor-nr-rppk-08-09-00-ip-01-18-052-20