Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 7/2018 z dnia 1.08.2018 r.

W postępowaniu ofertowym polegającym na usłudze eksperckiej w procesie przygotowania realizacji projektów „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” oraz „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” przez Lidera projektów jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Globenergia Sp. z o.o.
ul. Cechowa 51,
30-614 Kraków


Metadane:

Udostępniający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Ruman (stanowisko: )
Data udostępnienia: 14-08-2018
Data wytworzenia: 14-08-2018

Załączniki:

Brak załączników