Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgodnie z Regulaminem informuje, że zostały opublikowane listy rankingowe  dla odbiorców „indywidualnych” oraz dla odbiorców „zbiorowych”, dla wniosków które pozytywnie przeszły ocenę formalno-prawną oraz merytoryczno-punktową w II uzupełniającym naborze wniosków.

Listy do pobrania znajdują się TUTAJ.