Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

W dniu 28.12.2018 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako Lider Projektu podpisało umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III Czysta energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 10 gmin tj.: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko , Tyczyn oraz Miasto Rzeszów

Głównym celem projektu jest obniżenie emisyjności pyłów na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt ma na celu także ograniczenie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza ( dwutlenku węgla oraz pyłów zawieszonych), modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

W projekcie zaplanowano:  

– wymianę pieców, kotłów na paliwa stałe i podłączenie do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,

– likwidację piecyków gazowych i wymianę na centralne podgrzewanie ciepłem systemowym za pośrednictwem węzła cieplnego,

– wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,

– wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy).

– wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa.

Korzyści jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:

– poprawa jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,

– zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów PM10 i PM2,5,

– mniejsze koszty pozyskiwania ekologicznego oraz bezobsługowego źródła ciepła,

– propagowanie wykorzystania idei OZE w gospodarstwach domowych;

– zwrócenie uwagi mieszkańców ROF na kwestię dbałości o stan powietrza w najbliższej okolicy,

– poprawa komfortu życia mieszkańców.

Całkowita wartość projektu to 49 949 715,58 zł w tym 38 142 479,29 zł dofinansowane zostanie ze środków EFRR.

Realizacja projektu zakończy się w 2021 roku.

Załączniki:

Brak załączników