;

Udział Przedstawicieli Stowarzyszenia ROF w Konferencji „INTEGRACJA ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH”

W dniach 21 – 22 czerwca 2022 r. w Szczecinie Przedstawiciele Stowarzyszenia ROF uczestniczyli w  Konferencji  „INTEGRACJA ZARZĄDZANIA I WSPÓŁPRACA W MIEJSKICH OBSZARACH FUNKCJONALNYCH”, organizowanej przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wydarzenie to miało na celu wymianę poglądów oraz rozwiązań praktycznych w zakresie funkcjonowania miejskich obszarów funkcjonalnych oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027. Podczas spotkania zostały poruszone tematy z zakresu wspólnego planowania przestrzennego i Europejskiego Zielonego Ładu, racjonalizacji wdrażania polityki transportowej i mobilności oraz partycypacji społecznej w planowaniu i zarządzaniu obszarami funkcjonalnymi.


;

ZEBRANIE DELEGATÓW STOWARZYSZENIA ROF

W dniu 28 czerwca 2022r. w Ośrodku Gancarskim MEDYNIA w Medyni Głogowskiej odbyło się Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Podczas spotkania podsumowano działania Stowarzyszenia ROF w 2021 roku oraz udzielono absolutorium władzom stowarzyszenia.


ROF - logo
;

Zaproszenie do udziału w badaniu

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w związku z pracami prowadzonymi nad Diagnozą mitygacji i adaptacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego udostępnia dla wszystkich Mieszkańców obszaru funkcjonalnego, w którego skład wchodzą gminy:  Miasto Rzeszów, Błażowa, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Hyżne, Krasne, Lubenia, Miasto Łańcut, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko i Tyczyn, ankietę i zaprasza do udziału w badaniu, w którym prosimy o odpowiedź na kilka pytań dotyczących obserwowanych zmian klimatu oraz możliwości adaptacji do ich skutków.

Zachęcamy do wypełnienia Ankiety i odpowiedzi na wszystkie pytania w niej zawarte. Ankieta będzie dostępna do 03 lipca 2022r.

Badanie prowadzane jest przez SWIG DELTA PARTNER  oraz Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja na zlecenie Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zaproszenie do udziału w badaniu

https://ankieta.deltapartner.org.pl/plan_adaptacji_rof


;

Podpisanie umowy na dostawę i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych

W dniu 31.05.2022 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  została podpisana umowa dla Zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne.

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będzie realizowana firmę FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. –  Wykonawcę wyłonionego w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zamówienie na dostawę i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych obejmuje ponad 1300 budynków jedno – i wielorodzinnych z terenu 10 Gmin należących do Stowarzyszenia ROF: Boguchwały, Chmielnika, Czarnej, Głogowa Małopolskiego, Krasnego, Łańcuta, Miasta Łańcuta, Rzeszowa, Trzebowniska i Tyczyna zapewniając Mieszkańcom dostęp do nowych, ekologicznych źródeł ciepła i w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

W dniu 14 kwietnia br. również została podpisana umowa z Wykonawcą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. w zakresie realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, finansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020,  ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie liczby gospodarstw korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła.


;

Uroczyste otwarcie Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie

W dniu 25 maja br. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnego Klubu Seniora w Trzcianie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Gminny Klubu Seniora w  Trzcianie będzie centralnym miejscem spędzania wolnego czasu oraz integracji społecznej wszystkich mieszkańców Gminy Świlcza.

https://www.swilcza.com.pl/index.php/pl/aktualnosci-gminne2/1534-uroczyste-otwarcie-gminnego-klubu-seniora-w-trzcianie

Fotografie: Gmina Świlcza – Zbigniew Lis


;

Podkarpackie Święto Samorządu Terytorialnego

W dniu 26 maja br. w Rzeszowie odbyło się Podkarpackie Święto Samorządu Terytorialnego.  

Podczas uroczystości zostały wyręczone nagrody i wyróżnienia Samorządom oraz Społecznościom Lokalnym.

Wśród wyróżnionych Samorządów znalazły się Gminy należące do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Rzeszów, Czarna, Trzebownisko, Boguchwała, Świlcza, Głogów Młp i Chmielnik.

Serdecznie gratulujemy!

https://nagrodasamorzadowa.podkarpackie.com/poznalismy-laureatow-i-wyroznionych-w-podkarpackiej-nagrodzie-samorzadowej-2022-lista/

https://rzeszow.tvp.pl/60405870/obchody-dnia-samorzadu-terytorialnego-w-rzeszowie

https://www.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci/rocznice-i-obchody/dzien-samorzadu-terytorialnego

https://nowiny24.pl/podkarpackie-swieto-samorzadu-najbardziej-aktywne-nagrodzono-podczas-gali-w-rzeszowie-zdjecia/ar/c3-16375165?fbclid=IwAR1MZpGGtOfipU2HW78zlJZFqqUvq65aw8tXh_MM2a-R-MnBMug5mAEB71s

 
Zapytanie ofertowe
;

Zamówienie publiczne pn. ” Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej”

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że na stronie internetowej Lidera Projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. „Wykonanie i wdrożenie platformy internetowej”.

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5431f527-cc62-45d9-89ca-25a4491ca6ff


Zapytanie ofertowe
;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 1/2022 z dnia 01.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe na Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wygrało:

Konsorcjum firm:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
oraz
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń


Zapytanie ofertowe
;

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2022

Rzeszów, dnia 13.04.2022r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie
zaprasza do składania ofert na „Dostawę, montaż i zainstalowanie zestawu serwera w ramach realizacji projektu pn.: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i budżetu państwa.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe 2_2022 – dostawa serwera,
 2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego_Formularz ofertowy,
 3. Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
 4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego_Wzór umowy,
 5. Klauzula informacyjna RODO.

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-04-20

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe – serwer 2022 – aktualizacja 
  Zapytanie – serwer 2022_aktualizacja
 2. Pytania i odpowiedzi 20.04.2022 r. 
  pytania_odpowiedzi_20.04.2022