Podpisanie umowy na dostawę i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych

W dniu 31.05.2022 r. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  została podpisana umowa dla Zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły gazowe kondensacyjne.

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe będzie realizowana firmę FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. –  Wykonawcę wyłonionego w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Zamówienie na dostawę i montaż kotłów gazowych kondensacyjnych obejmuje ponad 1300 budynków jedno – i wielorodzinnych z terenu 10 Gmin należących do Stowarzyszenia ROF: Boguchwały, Chmielnika, Czarnej, Głogowa Małopolskiego, Krasnego, Łańcuta, Miasta Łańcuta, Rzeszowa, Trzebowniska i Tyczyna zapewniając Mieszkańcom dostęp do nowych, ekologicznych źródeł ciepła i w sposób znaczący przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.  

W dniu 14 kwietnia br. również została podpisana umowa z Wykonawcą FLEXIPOWER GROUP SP. Z O.O. SP. K. w zakresie realizacji zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” – kotły na biomasę.

Projekt „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”, finansowany ze środków RPO WP na lata 2014-2020,  ma na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, modernizację źródeł ciepła oraz zwiększenie liczby gospodarstw korzystających z niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Załączniki:

Brak załączników