Zapytanie ofertowe
;

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 1/2022 z dnia 01.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe na Opracowanie diagnozy adaptacji i mitygacji do zmian klimatu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wygrało:

Konsorcjum firm:
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn
oraz
Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustroń