Fotowoltaika - prąd dla twojego domu

Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” (aktualizacja)

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w Rzeszowie, w związku z realizacją projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w ramach którego przewidziano dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwach domowych, publikuje zaktualizowane Listy wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Lista podstawowa_GMINY_14.03.2019

Lista uzupełniająca i osoby zakwalifikowane z listy rezerwowej_GMINY_14.03.2019

Lista podstawowa_PUNKTY_14.03.2019

Lista uzupelniająca i wnioski zakwalifikowane z listy rezerwowej_PUNKTY_14.02.2019

Lista rezerwowa_PUNKTY_14.03.2019 r.

Załączniki:

Brak załączników