ROF - logo

Zmiana SZOOP RPO WP 2014-2020 – wersja z dnia 27.03.2019r.

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. Uchwałą nr 32/843/19 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie dokonał zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedmiotowy dokument jest stosowany od dnia 27 marca 2019 r. i jest udostępniony m.in. na stronie www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Załączniki:

Brak załączników