Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego 7/2015 z dnia 26.10.2015 r.

Postępowanie ofertowe dotyczące opracowania „Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz naniesienia uwag do dokumentu pn. „Strategia ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” po zaopiniowaniu go przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dla Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wygrała firma Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER.


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników