;

Informacja o wyborze pracownika na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Urszula Witek zamieszkała w miejscowości Sołonka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Witek spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi wykazując się wymaganą wiedzą potrzebną do pracy na ww. stanowisku. Pani Urszula Witek została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.


;

Otwarcie drogi w Gminie Czarna wybudowanej w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF”

W dniu 17 września 2018 r. w Gminie Czarna odbyło się uroczyste otwarcie odcinka drogi Krzemienica – Strażów, która została zbudowana w ramach projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W uroczystości wzięli udział: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wójt Gminy Czarna Edward Dobrzański, ks. dr prałat Jerzy Rojek,  Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Justyna Placha – Adamska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Małgorzata Wisz,  Z-ca Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Damian Kosiarski, Radni, Sołtysi oraz mieszkańcy.

W ramach projektu została także przebudowana infrastruktura przystankowa,  powstały chodniki, ciąg pieszo rowerowy  oraz  parkingi Bike & Ride w Krzemienicy,  Medyni Głogowskiej i Czarnej.

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Autor zdjęć: Małgorzata Wisz

 
Zapytanie ofertowe
;

Zapytanie ofertowe nr 10/2018 z dnia 20.08.2018r.

Zamawiający publikuje zestawienie z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert

 

________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego niniejszym ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Załączniki do zapytania ofertowego nr 10/2018

Klauzula informacyjna RODO

 

 
;

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rozliczania projektów

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. rozliczania projektów została wybrana Pani Karolina Paciorek-Stochla.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Paciorek – Stochla spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi wykazując się wymaganą wiedzą potrzebną do pracy na ww. stanowisku. Pani Karolina Paciorek – Stochla została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.