;

Informacja o wyborze pracownika na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Urszula Witek zamieszkała w miejscowości Sołonka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Urszula Witek spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi wykazując się wymaganą wiedzą potrzebną do pracy na ww. stanowisku. Pani Urszula Witek została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.


;

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rozliczania projektów

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko ds. rozliczania projektów została wybrana Pani Karolina Paciorek-Stochla.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Paciorek – Stochla spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi wykazując się wymaganą wiedzą potrzebną do pracy na ww. stanowisku. Pani Karolina Paciorek – Stochla została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.

  
;

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora – stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany
Pan Damian Kosiarski zamieszkały w miejscowości Wierzawice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Damian Kosiarski spełnił wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzielił wyczerpujących odpowiedzi wykazując się wymaganą wiedzą potrzebną do pracy na ww. stanowisku. Pan Damian Kosiarski został najwyżej oceniony przez Komisję w procesie rekrutacji.


;

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. doradztwa i informacji

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Joanna Wdowik-Mika zamieszkała w Trzcianie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Wdowik-Mika spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi świadczących o znajomości zagadnień określonych w ogłoszeniu. Ponadto kandydatka posiada stosowne predyspozycje do wykonywania zadań przypisanych do ww. stanowiska. Pani Joanna Wdowik-Mika została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.

 
;

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego została wybrana Pani Justyna Placha-Adamska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Justyna Placha-Adamska, która dotychczas pełniła obowiązki Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Zarząd udzieliła wyczerpujących odpowiedzi świadczących o umiejętności kierowania biurem Stowarzyszenia, w tym w szczególności koordynacji przygotowywanych projektów z funduszy UE. W tajnym głosowaniu uzyskała najwiekszą ilosć punktów.


;

Informacja o wynikach naboru na stanowisko administracyjno – organizacyjne

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko administracyjno – organizacyjne została wybrana Pani Magdalena Ruman zamieszkała w miejscowości Krasne.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Ruman spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej udzieliła wyczerpujących odpowiedzi świadczących o znajomości zagadnień określonych w ogłoszeniu. Ponadto kandydatka posiada stosowne predyspozycje do wykonywania zadań przypisanych do ww. stanowiska. Pani Magdalena Ruman została najwyżej oceniona przez Komisję w procesie rekrutacji.