Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora – stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

Na podstawie przeprowadzonego naboru Komisja Konkursowa nie wybrała kandydatów, którzy spełniają wymogi formalne.


Metadane:

Udostępniający: (stanowisko: )
Wytwarzający/Odpowiadający: (stanowisko: )
Data udostępnienia:
Data wytworzenia:

Załączniki:

Brak załączników