Nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020

W dniu 29.10.2021 r. ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie projektów  konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Poniżej znajdują się link do dokumentacji konkursowej.

Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne:

 

Załączniki:

Brak załączników