Aktualności

AKTUALNOŚCI

Rewitalizacja ROF
Aktualności
Administrator

Rewitalizacja w ROF

Gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pracują nad przygotowaniem Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji (LPR/GPR). To dokument przedstawiający wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej,

Więcej »