Aktualności

AKTUALNOŚCI

Rewitalizacja ROF
Aktualności
Administrator

Rewitalizacja w ROF

Gminy Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pracują nad przygotowaniem Lokalnych/Gminnych Programów Rewitalizacji (LPR/GPR). To dokument przedstawiający wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej,

Więcej »
ROF - logo
Aktualności
Administrator

Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020

30 wrześna 2016 roku obradował Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpckiego na lata 2014 – 2020. Jednym z głównych tematów, podjętym przez Członków KM,

Więcej »