Zapytanie ofertowe
;

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

UWAGA: 19 kwietnia 2018 r. Zmiana SIWZ. Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

(19 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_19.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 19.04.2018 Ogłoszenie_zmiana 19.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 19.04.2018

_______________________________________________________________________

(16 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE_ ogłoszenie o zmianie z 11.04.2018

_______________________________________________________________________

(11 kwietnia 2018 r.)

Ogłoszenie_zmiana 11.04.2018

Wyjaśnienia treści SIWZ_11.04.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 11.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 11.04.2018

_______________________________________________________________________

(10 kwietnia 2018 r.)

Opublikowane w DUUE ogłoszenie o zmianie z dnia 6.04.2018

_______________________________________________________________________

(6 kwietnia 2018 r.)

Zamawiający publikuje wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami.

Ogłoszenie_zmiana 06.04.2018

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_6.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF_zmiana 6.04.2018_tekst ujednolicony

Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa_zmiana 6.04.2018

Załącznik nr 9 Wykaz osób_zmiana 6.04.2018

________________________________________________________________________

(9 marca 2018 r.)

Ogłoszenie_2018-OJS048-104933-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ROF

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do OPZ – wykaz typów instalacji fotowoltaicznych i ich lokalizacji

Załącznik nr 4 Projekt umowy ROF

Załącznik nr 1 do Umowy Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy i Stowarzyszenie ROF i na lata

Załącznik nr 2 do Umowy Wykaz personelu Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Umowy Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 5 Grupy kapitałowe

Załącznik nr 6 Oświadczenie o niezaleganiu

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 Wykaz dostaw

Załącznik nr 9 Wykaz osób

Załącznik nr 10 Zobowiązanie

Załącznik nr 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy

_______________________________________________________________________

 

 


Fotowoltaika - projekt parasolowy
;

19 marca – 20 kwietnia 2018 r. Nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu – instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF

Nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” odbywać się będzie w dniach 19 marca – 20 kwietnia 2018 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin.

Lp. Gmina Adres Pokój Godziny przyjmowania wniosków
1 Gmina Boguchwała Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała
pok. nr 16 godziny pracy urzędu
2 Gmina Chmielnik Urząd Gminy w Chmielniku
Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50
pok. nr 23 i 37 godziny pracy urzędu
3 Gmina Czarna Urząd Gminy w Czarnej,

Czarna 37-125 Czarna 260

pok. nr 5 godziny pracy urzędu
4 Gmina Czudec Urząd Gminy w Czudcu,

ul. Starowiejska 6, 38-120

pok. nr 16 godziny pracy urzędu
5 Gmina Głogów Małopolski Urząd Miejski w Głogowie Młp.,

ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp.

pok. nr 4 godziny pracy urzędu
6 Gmina Krasne Urząd Gminy w Krasnem,

36-007 Krasne 121

pok. nr 3, 24 godziny pracy urzędu
7 Gmina Lubenia Urząd Gminy w Lubeni,

36-042 Lubenia 131

pok. nr 26 godziny pracy urzędu
8 Gmina Łańcut Urząd Gminy w Łańcucie,

ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

pok. nr 33 godziny pracy urzędu
9 Gmina Miasto Łańcut Urząd Miasta Łańcut, Plac Sobieskiego 18,

37-100 Łańcut

pok. nr 22 godziny pracy urzędu
10 Gmina Miasto Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa,

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

pok. nr 43 godziny pracy urzędu
11 Gmina Świlcza Urząd Gminy w Świlczy,
36-072 Świlcza 168
pok. nr 9 pon. w godzinach 9:00 – 16:30 ,wt. – pt. w godzinach 9:00 – 14:00
12 Gmina Trzebownisko Urząd Gminy w Trzebownisku,

36-001 Trzebownisko 976

pok. nr 5. godziny pracy urzędu
13 Gmina Tyczyn Urząd Miejski w Tyczynie,
Rynek 18, 36-020 Tyczyn
pok. nr 28 i 29 godziny pracy urzędu

 

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl oraz na stronach internetowych Urzędów Miast/Gmin właściwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje dotyczące zmian w projekcie.

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wszystkimi załącznikami:

W dniu 20.03.2018 r. uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, w Regulaminie naboru wniosków, została dopuszczona możliwość przedkładania deklaracji podatkowej za 2017 r. w celu uzyskania punków w kryterium podatkowym (na dotychczasowych zasadach).

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”
w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017 nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.

Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r.

LISTA PODSTAWOWA_gminy

LISTA PODSTAWOWA_punkty

LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się TUTAJ.