ROF - logo
;

GMINY ROF WŚRÓD NAJLEPSZYCH NA PODKARPACIU

14 grudnia w Sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie podczas uroczystej gali zostały rozdane nagrody w XI rankingu „Złota setka gmin”.

Oceniano i nagradzano w trzech kategoriach: Gminy wiejskie, Gminy wiejsko-miejskie i Gminy miejskie na podstawie m.in. analizy dochodów i wydatków ogółem oraz w przeliczeniu na 1.mieszkańca. Pod uwagę brano również liczbę podmiotów gospodarczych, zatrudnienie, poziom inwestycji, a nawet liczbę przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych.

Wśród zwycięzców w każdej kategorii na podium znalazły się gminy ROF.

Trzebownisko zajęło czołową pozycję w kategorii Gmina Wiejska, Boguchwała znalazła się wśród najlepszych gmin miejsko-wiejskich, natomiast Rzeszowa nie mogło zabraknąć wśród zwycięzców w kategorii Gmina miejska.

Gminy ROF doceniono również w kategoriach:

Kreator kapitału społeczne – wyróżniając tutaj gminę Świlcza

oraz

Inwestor roku, w której prym wiedzie gmina miejska Łańcut

Zwycięzcom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji znajduje się tutaj.


ROF - logo
;

Najlepsze polskie samorządy w rankingu „Rzeczypospolitej” – Boguchwała i Rzeszów

Już po raz trzynasty dziennik „Rzeczpospolita” przygotował zestawienie najlepszych polskich samorządów. W tegorocznej edycji wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęła Gmina Boguchwała, natomiast Rzeszów wyróżniony został w w kategorii Miasta na Prawach Powiatu.

Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu wyróżnione zostały te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają przedsiębiorczość.

Więcej szczegółów

Najlepsze gminy Podkarpacia

;

Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego 17/2017 z dnia 10.10.2017 r.

Postępowanie ofertowe na obsługę organizacyjną dwudniowej konferencji dla członków Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wygrała firma Biuro Usługowo-Turystyczne „Atlantic” Rzeszowskie Centrum Szkoleniowe, Sławomir Wojtak w Rzeszowie, ul.Pl. Wolności 12.

   
;

Rozstrzygnięcie do Zapytania ofertowego 16/2017 z dnia 1.09.2017 r.

Postępowanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów gminnych Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z zakresu zarządzania projektami, kontroli projektów, prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, rewitalizacji i komplementarności realizowane w ramach EFRR i EFS, kwalifikowalności podatku VAT w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej w świetle ustawy o centralizacji VAT wygrała firma Zespół Ekspertów Manager z siedziba w Krakowie, ul. Wielkopole 18b.


Transport niskoemisyjny
;

Umowa o dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” podpisana

29 września br. Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa podpisał umowę na realizację inwestycji związanej z poprawą transportu publicznego. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 128 mln zł, z czego 87 889 285,06 zł finansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu zostanie zakupionych ponad 50 nowych, ekologicznych autobusów, dodatkowo powstaną parkingi przesiadkowe i zmodernizowane dworce. Sieć połączeń autobusowych poprawiona zostanie dzięki budowie nowych dróg i dwóch mostów na Wisłoku.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się TUTAJ

Projekt realizowany jest w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.